Bảng Hàng Vlasta Sầm Sơn

Bấm vào dấu (+) để hiển thị thêm thông tin, ảnh, PTG

Sản phẩmĐấtSàn xây dựngĐơn giá đấtGiá trị đấtGiá trị xâyTổng giá trịẢnhPhiếu tính giá
LK01-A3Shophouse97,5278,453.000.0005.167.500.0001.809.600.0006.977.100.000Tải về Vay TTS 0%
TTS 70% TTS 100%
LK01-A4Shophouse97,5278,453.000.0005.167.500.0001.809.600.0006.977.100.000Tải về Vay TTS 0%
TTS 70% TTS 100%
LK01-A5Shophouse97,5278,453.000.0005.167.500.0001.809.600.0006.977.100.000Tải về Vay TTS 0%
TTS 70% TTS 100%
LK01-A6Shophouse97,5278,453.000.0005.167.500.0001.809.600.0006.977.100.000Tải về Vay TTS 0%
TTS 70% TTS 100%
LK01-A7Shophouse97,5278,453.000.0005.167.500.0001.809.600.0006.977.100.000Tải về Vay TTS 0%
TTS 70% TTS 100%
LK14-B6Shophouse96.00258.1057,000,0005,472,000,0001,677,650,0007,149,650,000Tải về Vay TTS 0%
TTS 70% TTS 100%
LK14-B7Shophouse96.00258.1057,000,0005,472,000,0001,677,650,0007,149,650,000Tải về Vay TTS 0%
TTS 70% TTS 100%
LK14-B8Shophouse96.00258.1057,000,0005,472,000,0001,677,650,0007,149,650,000Tải về Vay TTS 0%
TTS 70% TTS 100%
LK15-B2Shophouse231.00258.1056,000,0005,376,000,0001,677,650,0007,053,650,000Tải về Vay TTS 0%
TTS 70% TTS 100%
LK15-B3Shophouse231.00258.1056,000,0005,376,000,0001,677,650,0007,053,650,000Tải về Vay TTS 0%
TTS 70% TTS 100%
LK15-B4Shophouse231.00258.1056,000,0005,376,000,0001,677,650,0007,053,650,000Tải về Vay TTS 0%
TTS 70% TTS 100%
LK15-B5Shophouse231.00258.1056,000,0005,376,000,0001,677,650,0007,053,650,000Tải về Vay TTS 0%
TTS 70% TTS 100%
BT06-B10Grand Pool Villa245.00345.4051,000,00012,495,000,0002,625,040,00015,120,040,000Tải về Vay TTS 0%
TTS 70% TTS 100%
BT06-B11Grand Pool Villa245.00345.4051,000,00012,495,000,0002,625,040,00015,120,040,000Tải về Vay TTS 0%
TTS 70% TTS 100%
BT06-B12Grand Pool Villa245.00345.4052,000,00012,740,000,0002,625,040,00015,365,040,000Tải về Vay TTS 0%
TTS 70% TTS 100%
BT07-A7Grand Pool Villa252.00345.4050,000,00012,600,000,0002,625,040,00015,225,040,000Tải về Vay TTS 0%
TTS 70% TTS 100%
BT07-A8Grand Pool Villa252.00345.4050,000,00012,600,000,0002,625,040,00015,225,040,000Tải về Vay TTS 0%
TTS 70% TTS 100%
BT07-A9Grand Pool Villa252.00345.4050,000,00012,600,000,0002,625,040,00015,225,040,000Tải về Vay TTS 0%
TTS 70% TTS 100%
BT07-A10Grand Pool Villa252.00345.4051,000,00012,852,000,0002,625,040,00015,477,040,000Tải về Vay TTS 0%
TTS 70% TTS 100%
BT08-B11Shop Villa244.00357.7058,000,00014,152,000,0002,718,520,00016,870,520,000Tải về Vay TTS 0%
TTS 70% TTS 100%
BT09-A11Shop Villa244.00357.7057,000,00013,908,000,0002,718,520,00016,626,520,000Tải về Vay TTS 0%
TTS 70% TTS 100%
BT09-B11Shop Villa244.00357.7056,000,00013,664,000,0002,718,520,00016,382,520,000Tải về Vay TTS 0%
TTS 70% TTS 100%
NV01-A6Garden Pool Villa177.00300.7050,500,0008,938,500,0002,104,900,00011,043,400,000Tải về Vay TTS 0%
TTS 70% TTS 100%
NV01-A8Garden Pool Villa177.00300.7050,000,0008,850,000,0002,104,900,00010,954,900,000Tải về Vay TTS 0%
TTS 70% TTS 100%
NV01-A9Garden Pool Villa177.00300.7050,000,0008,850,000,0002,104,900,00010,954,900,000Tải về Vay TTS 0%
TTS 70% TTS 100%
NV01-B8Garden Pool Villa177.00300.7050,000,0008,850,000,0002,104,900,00010,954,900,000Tải về Vay TTS 0%
TTS 70% TTS 100%

Tiến độ dự án Vlasta Sầm Sơn 09/2022

Xem thêm album ảnh

Giới thiệu về chủ đầu tư Văn Phú Invest

Nhà phát triển BĐS Văn Phú – Invest | Chuyên tâm tạo giá trị sống

[TVC] VĂN PHÚ – INVEST | CHUYÊN TÂM TẠO GIÁ TRỊ SỐNG

Dự án Vlasta Sầm Sơn

5/5 - (2 bình chọn)