Bảng Hàng Vlasta Sầm Sơn

Bấm vào dấu (+) để hiển thị thêm thông tin, ảnh, PTG

Sản phẩmĐấtSàn xây dựngĐơn giá đấtGiá trị đấtGiá trị xâyTổng giá trịẢnhPhiếu tính giá
BT02-A11Shop Villa220.00332.3056,000,00012,320,000,0002,525,480,00014,845,480,000Tải về Vay TTS 0%
TTS 70% TTS 100%
BT03-B5Grand Pool Villa231.00319.4049,000,00011,319,000,0002,427,440,00013,746,440,000Tải về Vay TTS 0%
TTS 70% TTS 100%
BT03-B7Grand Pool Villa231.00319.4049,000,00011,319,000,0002,427,440,00013,746,440,000Tải về Vay TTS 0%
TTS 70% TTS 100%
BT03-B8Grand Pool Villa231.00319.4048,500,00011,203,500,0002,427,440,00013,630,940,000Tải về Vay TTS 0%
TTS 70% TTS 100%
BT03-B9Grand Pool Villa231.00319.4048,500,00011,203,500,0002,427,440,00013,630,940,000Tải về Vay TTS 0%
TTS 70% TTS 100%
BT04-A3Grand Pool Villa231.00319.4050,500,00011,665,500,0002,427,440,00014,092,940,000Tải về Vay TTS 0%
TTS 70% TTS 100%
BT04-A4Garden Pool Villa231.00319.4050,000,00011,550,000,0002,427,440,00013,977,440,000Tải về Vay TTS 0%
TTS 70% TTS 100%
BT04-A8Garden Pool Villa231.00319.4048,500,00011,203,500,0002,427,440,00013,630,940,000Tải về Vay TTS 0%
TTS 70% TTS 100%
BT04-A9Grand Pool Villa231.00319.4048,500,00011,203,500,0002,427,440,00013,630,940,000Tải về Vay TTS 0%
TTS 70% TTS 100%
BT04-A10Garden Pool Villa231.00319.4049,000,00011,319,000,0002,427,440,00013,746,440,000Tải về Vay TTS 0%
TTS 70% TTS 100%
BT04-B3Grand Pool Villa231.00319.4052,000,00012,012,000,0002,427,440,00014,439,440,000Tải về Vay TTS 0%
TTS 70% TTS 100%
BT04-B4Grand Pool Villa231.00319.4051,500,00011,896,500,0002,427,440,00014,323,940,000Tải về Vay TTS 0%
TTS 70% TTS 100%
BT04-B5Grand Pool Villa231.00319.4050,500,00011,665,500,0002,427,440,00014,092,940,000Tải về Vay TTS 0%
TTS 70% TTS 100%
BT05-A6Grand Pool Villa236.10319.4052,500,00012,395,250,0002,427,440,00014,822,690,000Tải về Vay TTS 0%
TTS 70% TTS 100%
BT05-A7Grand Pool Villa236.10319.4051,500,00012,159,150,0002,427,440,00014,586,590,000Tải về Vay TTS 0%
TTS 70% TTS 100%
LK02-A4Shophouse97.50278.4053,500,0005,216,250,0001,809,600,0007,025,850,000Tải về Vay TTS 0%
TTS 70% TTS 100%
LK07-B5Shophouse97.50278.4053,000,0005,167,500,0001,809,600,0006,977,100,000Tải về Vay TTS 0%
TTS 70% TTS 100%
LK10-A8Shophouse83.10258.1061,000,0005,069,100,0001,677,650,0006,746,750,000Tải về Vay TTS 0%
TTS 70% TTS 100%
NV01-A10Garden Pool Villa177.00300.7050,000,0008,850,000,0002,104,900,00010,954,900,000Tải về Vay TTS 0%
TTS 70% TTS 100%
NV01-A11Garden Pool Villa177.00300.7050,000,0008,850,000,0002,104,900,00010,954,900,000Tải về Vay TTS 0%
TTS 70% TTS 100%
NV01-A12Garden Pool Villa177.00300.7050,000,0008,850,000,0002,104,900,00010,954,900,000Tải về Vay TTS 0%
TTS 70% TTS 100%
NV01-A16Garden Pool Villa175.00308.6057,500,00010,062,500,0002,160,200,00012,222,700,000Tải về Vay TTS 0%
TTS 70% TTS 100%
NV01-B10Garden Pool Villa177.00300.7050,000,0008,850,000,0002,104,900,00010,954,900,000Tải về Vay TTS 0%
TTS 70% TTS 100%
NV01-B11Garden Pool Villa177.00300.7050,000,0008,850,000,0002,104,900,00010,954,900,000Tải về Vay TTS 0%
TTS 70% TTS 100%
NV01-B12Garden Pool Villa177.00300.7050,000,0008,850,000,0002,104,900,00010,954,900,000Tải về Vay TTS 0%
TTS 70% TTS 100%
NV01-B16Garden Pool Villa175.00308.6057,500,00010,062,500,0002,160,200,00012,222,700,000Tải về Vay TTS 0%
TTS 70% TTS 100%
NV02-A4Garden Pool Villa194.70328.6049,000,0009,540,300,0002,300,200,00011,840,500,000Tải về Vay TTS 0%
TTS 70% TTS 100%
NV02-A5Garden Pool Villa194.70328.6049,000,0009,540,300,0002,300,200,00011,840,500,000Tải về Vay TTS 0%
TTS 70% TTS 100%
NV02-A6Garden Pool Villa194.70328.6049,000,0009,540,300,0002,300,200,00011,840,500,000Tải về Vay TTS 0%
TTS 70% TTS 100%
NV02-A10Garden Pool Villa194.70328.6049,000,0009,540,300,0002,300,200,00011,840,500,000Tải về Vay TTS 0%
TTS 70% TTS 100%
NV02-A11Garden Pool Villa194.70328.6049,000,0009,540,300,0002,300,200,00011,840,500,000Tải về Vay TTS 0%
TTS 70% TTS 100%
NV02-A12Garden Pool Villa194.70328.6049,000,0009,540,300,0002,300,200,00011,840,500,000Tải về Vay TTS 0%
TTS 70% TTS 100%
NV02-A16Shop Villa193.30336.1057,000,00011,018,100,0002,352,700,00013,370,800,000Tải về Vay TTS 0%
TTS 70% TTS 100%
NV02-B4Garden Pool Villa194.70328.6049,000,0009,540,300,0002,300,200,00011,840,500,000Tải về Vay TTS 0%
TTS 70% TTS 100%
NV02-B5Garden Pool Villa194.70328.6049,000,0009,540,300,0002,300,200,00011,840,500,000Tải về Vay TTS 0%
TTS 70% TTS 100%
NV02-B6Garden Pool Villa194.70328.6049,000,0009,540,300,0002,300,200,00011,840,500,000Tải về Vay TTS 0%
TTS 70% TTS 100%
NV02-B10Garden Pool Villa194.70328.6049,000,0009,540,300,0002,300,200,00011,840,500,000Tải về Vay TTS 0%
TTS 70% TTS 100%
NV02-B11Garden Pool Villa194.70328.6049,000,0009,540,300,0002,300,200,00011,840,500,000Tải về Vay TTS 0%
TTS 70% TTS 100%
NV02-B12Garden Pool Villa194.70328.6049,000,0009,540,300,0002,300,200,00011,840,500,000Tải về Vay TTS 0%
TTS 70% TTS 100%
NV02-B16Shop Villa193.30336.1057,000,00011,018,100,0002,352,700,00013,370,800,000Tải về Vay TTS 0%
TTS 70% TTS 100%

Tiến độ dự án Vlasta Sầm Sơn 09/2022

Xem thêm album ảnh

Giới thiệu về chủ đầu tư Văn Phú Invest

Nhà phát triển BĐS Văn Phú – Invest | Chuyên tâm tạo giá trị sống

[TVC] VĂN PHÚ – INVEST | CHUYÊN TÂM TẠO GIÁ TRỊ SỐNG

Dự án Vlasta Sầm Sơn

5/5 - (2 bình chọn)